Jezik

Održan početni sastanak projekta

Povodom početka projekta koji finansira Evropska unija „WeB - Mi smo podrška poslovanju" (WeB – We Enforce Businesses) u Područnoj privrednoj komori Banja Luka 28. marta 2013. održan je početni sastanak projekta. Riječi dobrodošlice na sastanak su uputili predsjednik Područne privredne komore Banja Luka gospodin Goran Račić, sekretar gospođa Jadranka Cvetković te rukovodilac projekta gospođa Milena Đuđić.

Tom prilikom su kroz prezentacije predstavljeni radni paketi, pozadina, aktivnosti te sami ciljevi projekta. Na početnom sastanku su bili prisutni predstavnici ministarstava, obrazovnih institucija, preduzeća, agencija kao i predstavnici partnera i saradnika na projektu.

Ovo je već drugi projekat koji implementira Područna privredna komora Banja Luka. U okviru projekta NET, čije aktivnosti završavaju polovinom ove godine, komore u BiH su dokazale da su svjesne zadataka koje pred njih stavljaju promjene na svjetskom tržištu i pristupanje EU. Prvenstveno, Komore su izgradile ljudske kapacitete za iskorišćavanje raspoloživih sredstava evropskih fondova u cilju osavremenjavanja poslovanja.

Prezentacije

Ostavi komentar