Jezik

Istraživanje IKT sektora u BiH – razvoj metodologije, uzorka i instrumenta

Područna privredna komora Banja Luka nastavlja provođenje projekta „WeB–We Enforce Businesess“ koji je finansirala EU iz sredstava Instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA). Cilj projekta je da stimuliše privredne komore u BiH i poveća njihove kapacitete za učešće u političkom dijalogu i procesu donošenja odluka pri formiranju poslovnog okruženja u BiH za preduzeća iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

U okviru radnog paketa koji se odnosi na jačanje kapaciteta IKT sektora u Bosni i Hercegovini, organizovana je dvodnevna radionica pod nazivom „Istraživanje IKT sektora u BiH – razvoj metodologije, uzorka i instrumenta.“ Radionica je održana u Sarajevu, 17. i 18. juna 2013. godine. Radionicu je vodio gospodin Srđan Puhalo, direktor sektora istraživanja u Prime Communication.

Cilj radionice je bio da se unaprijedi znanje zaposlenih o metodama istraživanja tržišta u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, kako bi bili edukovani za prikupljanje informacija o IKT kompanijama, koje su neophodne za stvaranje baze podataka. Učesnici radionice su bili zaposlenici privrednih komora u BiH, koji će imati obavezu da nakon završetka obuke vrše istraživanje tržišta i anketiranje preduzeća iz oblasti IKT-a. Učesnici radionice su upoznati sa vrstama i načinima istraživanja tržišta.

Predstavljeno im je stanje u kome se nalazi Bosna i Hercegovina kada su u pitanju informaciono-komunikacione tehnologije. U praktičnom dijelu obuke analiziran je upitnik, na osnovu koga će anketari vršiti intervjuisanje preduzeća iz oblasti IKT-a. Opšta ocjena učesnika je da je radionica doprinijela unapređenju znanja, razmjeni iskustava, umrežavanju i izgradnji odnosa na prijateljskim osnovama među zaposlenicima u komorama.

Program radionice

Ponedeljak, 17. jun 2013.
18:00 Prijava u hotel
18:00 Predstavljanje projekta - aktivnosti koje su do sada realizovane i plan aktivnosti za naredni period
20:00 Radna večera – diskusija o specifičnostima IKT sektora u BiH
 
Utorak, 18. jun 2013.
08:30 Registracija učesnika radionice
09:00 Riječ dobrodošlice
09:15 IKT u Bosni i Hercegovini
10:30 Pauza
10:45 Vrste istraživanja tržišta
12:00 Ručak
13:00 Specifičnosti u oblasti IKT istraživanja – metodologija i uzorak
14:15 Pauza
14:30 Analiziranje upitnika na osnovu koga će se vršiti intervjuisanje preduzeća iz oblasti IKT-a
15:45 Pitanja i odgovori

Ostavi komentar