Jezik

Treći okrugli sto projekta WeB

Na Okruglom stolu pod nazivom „Sposobnost savladavanja izazova prvog zaposlenja i kompetentnost IT kadra“, koji je u organizaciji Područne privredne komore Doboj održan u Doboju 24. aprila 2014. godine, prisustvovalo je 27 učesnika iz 18 institucija. Prisutni su bili predstavnici preduzeća koja se bave IKT-om, Ministarstva prosvjete i kulture RS, Privrednih komora iz RS i Federacije BiH, Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Gradske razvojne agencije Banja Luka te predstavnici akademskih ustanova – Saobraćajnog fakulteta u Doboju i Univerzitetsko – računarskog centra iz Banja Luke.
Prezentacijama su predstavljene aktivnosti projekta WeB, aktivnosti Ministarstva prosvjete i kulture RS koje je predstavila Sanela Dojčinović, načelnik odjeljenja za visokoškolske ustanove, predstavljen je Saobraćajni fakultet u Doboju o čijem je radu pričao docent Marko Subotić, profesor tog fakulteta, te su takođe predstavljeni podaci o potrebama tržišta rada IT sektora od strane Brane Vujičića, predsjednika Udruženja za IKT u Privrednoj komori Kantona Sarajevo.
Na skupu je konstatovano da postoji problem oko adekvatnog IT kadra, kako u kvalitetu tako i u brojnosti. Predstavljene su određene akcije koje sprovode grupacije preduzeća, kako bi sami pokušali školovati potreban kadar te na taj način pokušali smanjiti jaz između potreba preduzeća i onog što tržište rada može ponuditi u ovom trenutku. Naglašeno je, od strane predstavnika preduzeća, da je potrebno takve akcije prebaciti u nadležnost akademske zajednice, kako bi na taj način dobili savremenije i konkretnije programe koji bi mogli odgovoriti potrebama tržišta. Naglašen je i problem slabe komunikacije između preduzeća i fakulteta, te je prepoznata definitivna potreba za jačanjem takve vrste komunikacije, što bi vodilo rješenju barem dijela problema koji se tiču stručnosti radne snage.
Predstavnici Privrednih komora su iznijeli činjenice koje se tiču nedovoljne zainteresovanosti kompanija prilikom ispunjavanja raznih vrsta upitnika, kako bi se došlo do relevantnih podataka o broju potrebnog kadra kao i o samim profilima. Istaknuto je da Privredne komore moraju raditi na poboljšanju komunikacije sa privredom, ali i da moraju podstaći predstavnike privrednih institucija da ojačaju dijalog kako između sebe tako i sa privrednim komorama kako bi došli do relevantnih podataka, te na osnovu toga poduzeli potrebne akcije. Takođe, Privredne komore smatraju da je potrebno formalno obrazovanje prilagoditi potrebama tržišta, te da je potrebno uklopiti neformalno obrazovanje u formalno, u skladu sa potrebnim procedurama.
Zaključak svih prisutnih je da je, između ostalog, potrebna organizacija medijske kampanje, u okviru nadležnih ministarstava,  kojom će se prezentovati potrebe za IT kadrom kao i prednosti te profesije (lakše zapošljavanje, prihodi veći od prosječnih), kako bi se aktiviralo društvo, te i na taj način prepoznale potrebe preduzeća, što bi dovelo ne samo do većeg i lakšeg zaposlenja mladog kadra, već i ukupnog prosperiteta na svim nivoima.
Ovaj okrugli sto predstavlja jednu od aktivnosti projekta WeB – We Enforce Businesses, koji je finansiran iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA 2012). Područna komora Banja Luka je 1. januara 2013. započela provođenje ovog projekta koji će trajati dvije godine i to do 31.12.20014.godine. Ukupna vrijednost projekta je 239.830,00 eura od čega Evropska unija finansira 90%. Projektni konzorcijum, pored banjalučke komore, čine Privredna komora Republike Srpske, Privredna/gospodarska komora Federacije BiH, Privredna komora Kantona Sarajevo, Privredna komora Unsko Sanskog Kantona i Područna privredna komora Doboj. Kao saradnici u projektu učestvuju Privredna komora Beograd, kao i deset komora iz Bosne i Hercegovine.
 

Prezentacije:

Igor Pandžić 
 

Marko Subotić
 

Sanela Dojčinović
 

Brano Vujičić
 

 
 
 

Ostavi komentar